Categorieën Tawheed

Audio 1:

Shaykh Saalih ibn Fawzaan ibn Abdillaah Aal-Fawzaan

(De vragensteller) zegt: Nobele Shaykh, moge Allaah u succes schenken. Is het correct dat Shaykh al-Islam Mohammed Ibn Abdul-Wahhaab (moge Allaah hem genadig zijn) de eerste was, die zei dat Tawhied in 3 categorieën te onderverdelen is (namelijk) Tawhied al-Uloohiyyah, Tawhied ar-Roeboebiyyah en Tawhied al-Asma' was-Sifaat.

Shaykh Fawzaan (hafidahullaah ta'aala): De persoon die dit zegt is in werkelijkheid een djaahil (onwetende). Deze persoon leest de Quraan niet. Deze persoon leest de Quraan niet. Want de 3 vormen van at-Tawhied staan in de Quraan. Dus als hij de Quraan las en erover nadacht, dan zou hij het in de Quraan aanwezig vinden. Vervolgens ook, (de 3 categorieën) werden al vermeld voor Shaykh al-Islam (Ibn Abdul-Wahhaab). Ibn al-Qayyim vermelde ze in Madaaridj as-Saalikien... En Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah vermelde ze voor ibn al-Qayyim in zijn fataawa. En anderen dan hem hebben ze vermeld van de Imaams (leiders) van kennis. Maar hetgeen duidelijk is van degene die deze uitspraak doet, is dat hij of een opponent is (van Ahlu-Sunnah). En hij wil (de mensen) wegjagen van de Shaykh, en de Da'wah van de Shaykh. Of hij is een onwetende die de valsheid voor waarheid aanziet (djaahil murakkab). Na'aam.

Audio 2:

Vraag aan Shaykh Khaalid ar-Raddaadi:

Vragensteller: Wat is het bewijs voor het onderverdelen van Tawhied in 3 categorieën? En kan deze onderverdeling beschouwt worden als een innovatie in de Religie?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi (hafidahullaah ta'aala): Deze onderverdeling van Tawhied is geen innovatie. Het zijn slechts de teksten uit het Boek (al-Quraan) die erop duiden. En wij vinden deze categorieën verzameld aanwezig, in bijvoorbeeld Soerah al-Faatihah. Deze Soerah omvat de 3 categoriëen van Tawhied. Alle lof zij Allah, de Heer (Rab) der Werelden. (1:2) Dit omvat Tawhied ar-Roeboebiyyah (Allaah's Eénheid in Heerschappij). De Barmhartige, de Genadevolle. (1:3) (Omwat Tawhied) al-Asma' was-Sifaat. (Allaah's Eénheid in Zijn Namen en Eigenschappen). De Heerser op de Dag des Oordeels. (1:4) Dit omvat ook (Tawhied) ar-Roeboebiyyah. Tot aan Zijn Uitspraak: U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. (1:5) Dit omvat Tawheed al-Ilaahiyyah of al-Uloohiyyah (Allaah's Eénheid in Aanbidding). En we vinden het (de 3 categorieën) ook aanwezig in Soerah an-Naas. De uitspraak van de Verhevene: Zeg: "Ik zoek toevlucht bij de Heer (Rab) van de mensen." (114:1) (Dit omvat Tawhied) ar-Roeboebiyyah. De ilaah (God) van de mensen. (114:3) (Dit omvat) Tawhied al-Uloohiyyah. Dus wij vinden deze categorieën aanwezig in het Boek van Allaah de Almachtige. En daarom, de geleerden hebben deze categorieën gehaald uit de teksten die erop wijzen, in het Boek (Quraan) en de Sunnah. En deze onderverdeling is vermeld door de geleerden van vroeger en heden. En niemand verwierp het. Behalve sommigen van de mensen van innovatie, de afwijkers (van de waarheid) en de dwalenden. Degenen die beweerden dat deze onderverdeling een innovatie is, waar geen bewijs voor is. En er zijn ook geleerden die at-Tawhied onderverdelen in 2 categorieën. Deze onderverdeling is vermeld door ibn al-Qayyim. En anderen dan hem van de geleerden. De eerste categorie is Tawhied al-Ma'rifah wal-Ithbaat (Eenheid in het Kennen het Bevestigen). En Tawhied ar-Roeboebiyyah en Tawhied al-Asma' was-Sifaat vallen hieronder. En de tweede categorie is Tawhied al-Iraadah wal-Qasd (Eenheid van Wil en Intentie/Doel). En Tawhied al-Ilaahiyyah (Allaah's Eénheid in Aanbidding) valt hieronder. En Allaah weet het beste.

_________________________________

Dit onderwerp is de kern van de Religie dus ik raad eenieder o.a. de volgende artikelen aan om meer begrip te krijgen hiervan:

Op www.sincerehearts.nl onder Aqeedah (Geloofsleer):

"Een uitleg van Tawheed ar-Roeboebiyyah"
"De Soerahs die zijn uitgekozen voor de classificatie van Tawhied"

En zie op
www.selefienederland.nl, onder het kopje Aqeedah/Geloofsovertuiging (Beginners) de artikelen:

"Uitleg van de Vier Principes"
"Drie niveaus van Tawhied en Shirk"
"De Getuigenis van Tauwhied"
"Belangrijke Fundamenten m.b.t. de Namen & Eigenschappen van Allaah"

Bron 1e audio:

Fatwa 9818 uit de officiële website van Shaykh Saalih Fawzaan
(moge Allaah hem beschermen)
www.alfawzan.ws0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos