Het aanroepen van een ander dan Allaah is polytheïsme

Beschrijving video:

Veel vrouwen roepen Ibn 'Ulwan aan en Safiyy-ud-Dien, en al-Qafri en al-Khamsa vanuit hun claim dat zij Awliyaa zijn. En ook roepen zij Hammaadie aan en al-Bahur, met hun claim dat zij het schadelijke afhouden, en zij verrichten Tawassul (toenadering zoeken tot Allaah) middels hen. Dus wat is het met bewijs onderbouwde oordeel hierover?

Shaykh Muqbil: Dit wordt als Shirk (polytheïsme) beschouwd. En de Almachtige Heer zegt in Zijn Edele Boek:

{En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allaah degenen aanroept die hem, tot en met de Dag van de Opstanding niet zullen verhoren? En zij zijn achteloos over hun aanroepingen. En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij (die aanroepen worden) voor hen vijanden zijn en zullen zij hun aanbidding verwerpen.} (46:5-6)

En Hij (Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming) zegt in Zijn Edele Boek: {En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroeping niet. En als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (aanroeping) voor jullie niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie polytheïsme verwerpen. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende.} (
35:13-14)

En Hij (Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming) zegt: {En roep behalve Allaah niet aan wat jou geen baat en ook geen schade aanbrengt. Indien je dit wel zou doen, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren.} (10:106)

{En wanneer Allaah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren.} (10:106-107)

Vervolgens, de Profeet (sallallahu 'aleihi wa 'elaa aalihi wa sallam) zegt: ''De aanroeping is de aanbidding.''

Zoals staat in Djaami' at-Tirmidhie en Soenan Abie-Dawoed op gezag van an-Noe'maan bin Bashier. Vervolgens las de Boodschapper (sallallahu 'aleihi wa 'elaa aalihi wa sallam):

{En jullie Heer zei: ''Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. En jullie Heer zei: ''Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden zullen de Hel binnengaan als vernederden.''} (40:60)

Dit is een bewijs dat de aanroeping aanbidding is.

En de Almachtige Heer zegt in Zijn Edele Boek, verduidelijkend dat het aanroepen van een ander dan Allaah polytheïsme is: {En wie een andere god aanroept naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.} (23:117)

Goed, het aanroepen van Ibn 'Ulwan of iemand anders dan hij wordt beschouwd als polytheïsme. (Het oordeel over) de aanroeper blijft over voor ons. Als hij onwetend is, dan wordt hij geëxcuseerd door zijn onwetendheid, en deze daad wordt beschouwd als polytheïsme. En als hij niet onwetend is en het bewijs heeft hem bereikt, dan wordt hij beschouwd als polytheïst. Men mag hem niet laten trouwen (met een moslima), en als hij getrouwd is met een gelovige vrouw dan wordt zij verboden voor hem.

En als een vrouw deze daad verricht en haar man is een rechtschapen man (i.e. moslim), dan is zij eveneens verboden voor hem. Hij is verboden voor haar, want zij is een polytheïste geworden. En het aanroepen van een ander dan Allaah is wijdverspreid in veel van de Islamitische landen, en niet slechts in Yemen. Toen we in Egypte waren, trof ik op de deur van een winkel aan;

''o Hussein, help me''. [Einde Fatwa]



1 reacties:

cuiyan zei


Hallo mijn naam is CUIYAN uit de VS, ik wil de wereld vertellen over de geweldige en machtige spell caster genaamd Doctor NATHA, mijn man bedroog me en was niet langer toegewijd aan mij en onze kinderen toen ik hem vroeg wat het probleem was dat hij me vertelde viel uit liefde voor mij en wilde een scheiding, ik was zo hart gebroken ik huilde de hele dag en nacht, maar hij verliet het huis, ik was op zoek naar iets online toen ik een artikel zag hoe de grote en krachtige dokter NATHA zoveel in vergelijkbare situaties heeft geholpen zoals het mijne, hij e-mailadres was er dus ik stuurde hem een ​​e-mail om hem over mijn probleem te vertellen, hij vertelde me dat hij binnen een paar uur bij me terug zou komen, ik deed alles wat hij me vroeg de volgende dag te doen tot mijn grootste verrassing, mijn man kwam terug thuis en huilde en smeekte me om hem te vergeven en te accepteren, ben zo blij omdat mijn familie nu vol liefde is. Je kunt ook contact met hem opnemen ... Emil: drnathaliesand@gmail.com

    HEEFT OOK DE KUUR VOOR DE VOLGENDE VIRUS.
1) Als je je ex terug wilt.
(2) als je altijd slechte dromen hebt.
(3) U wilt op uw kantoor worden gepromoot.
(4) Je wilt dat vrouwen / mannen achter je aan rennen.
(5) Als u een kind / ZWANGERSCHAPSSPELL wilt.
(6) Je wilt rijk zijn.
(7) Je wilt je man / vrouw binden
voor altijd de jouwe.
(8) Als u financiële hulp nodig hebt.
(9) Hoe u bent opgelicht en u uw verloren geld wilt terugvorderen.
(10) Stop met scheiden
(11) ZEKER HIERVOOR ALLE SICKNESS / ZIEKTEN
(12) Loting winnen
(13) Genezen van hiv / aids
(14) LOTTERY / LOTTO SPELL WINNEN

Een reactie posten

Live duroos