Tawhied eerst!


Vraag: Is het voldoende om het eerste fundament, de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper is van Allaah, uit te spreken of zijn er ook andere zaken vereist zodat de Islaam van een persoon volmaakt wordt?
Lees hier het antwoord: Tawhied eerst!

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos