Uitleg Tawhied

Al-Allamaah Ibnoel Qayyiem rahiemehoellaa heeft gezegd:

En wat betreft de Tawheed waarna de Profeten hebben uitgenodigd, en waarmee de Boeken zijn neergezonden die zijn twee soorten:

- Tawheed in het kennen en in het bevestigen
- Tawheed in de Talab en de Qasd.

Het eerste houdt in: Het bevestigen van de werkelijke gedaante van Allah, en Zijn Eigenschappen, Zijn Daden, Zijn Namen, En het Spreken d.m.v. Zijn Boeken, en het Spreken met zijn dienaren met wie Hij wil. En zo ook de bevestiging van Al-Qadr (voorbeschikking) en Zijn Wijsheid. En de Qor’aan heeft deze vorm (van Tawheed) heel breed weergegeven. Dit kunnen we terugvinden in het begin van Soera Al-Hadied, Soera Taa-Haa, het einde van Soera Al-Hasjr en in het begin van Soera as-Sadjdaa (Tanziel). En zo ook in het begin van Aalie-'Imraan en Soera Al-Ichlaas in zijn geheel en andere Soewar. (meerv. soera)

De tweede vorm houdt in: Datgene wat soera "Qoel Jaa-ajoeha Al-Kaafieroen" uitlegt/inhoudt. En de woorden van de Verhevene:

O mensen van het boek! Kom tot een evenredig woord tussen ons en jullie (dit evenredige woord is): dat wij niets of niemand behalve Allaah aanbidden en dat wij niets of niemand naast Hem plaatsen en dat wij elkaar niet als heren (goden) naast Allaah plaatsen.’ Als zij zich dan afwenden, zeg dan: ‘Getuig dat wij ons (aan Allaah) hebben overgegeven. (Soerah Ali Imraan 3: 64)

En het begin van Soera "Tanziel al-Kitaab" en het einde ervan. En zo ook het begin, het midden en het einde van Soera al-Moe'mien (Ghaafier), het begin en het einde van Al-A'raaf, en een (aantal) zinnen van soera Al-An'aam, en de meeste Soewar. Het is zelfs zo dat alle soewar in de Qor’aan Tawheed inhouden, ze getuigen ervan en nodigen erna uit.

De Qor’aan is of nieuws over Allah, Zijn Eigenschappen, Zijn daden, Zijn uitspraken, dan is dit Tawheed Al-'Ilmie Al-Gabaarie, of een uitnodiging naar de aanbidding van Hem alleen zonder deelgenoten aan hem toe te kennen en alles verlaten (haten, verwaarlozen enz.) wat naast hem aanbeden wordt, dan is dit de Tawheed Al-Iraadie at-Tallabbie. (De Quraan bestaat verder uit) bevelen om iets uit te voeren of bevelen om iets te laten, en het gehoorzaam zijn aan Hem, door midden van zijn bevelen uit te voeren. Dit is namelijk de rechten van de Tawheed en het maakt de Tawheed daarmee compleet. (De Qor’aan bestaat ook uit ) nieuws over beloning van de mensen van Tawheed en wat hen te wachten staat in deze wereld en in het Hiernamaals. Dit is dus de beloning van de Tawheed. Verder vind je in de Qor’aan het nieuws over de mensen van Shirk en wat hen te wachten staat in deze wereld, en wat hen ontnomen wordt in het Hiernamaals en de straf die zij krijgen. Dat is dus de straf voor degene die buiten het oordeel van de Tawheed valt.

Dus heel de Qor’aan is Tawheed, zowel zijn rechten (v/d Tawheed) als de beloningen daarvoor. En zo ook de zaak van de Shirk en de mensen van Shirk en hun straffen


Fragment uit Fat7ul Majied (1ste hoofdstuk)
Bron:
www.dekoran.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos