Shrik en zijn straf.

Op gezag van Djaabir Ibn 'Abdillaah: Ik heb de profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) horen zeggen:

"Wie Allaah ontmoet terwijl hij niets aan hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het Paradijs binnen, en wie Hem ontmoet terwijl hij iets aan Hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het vuur binnen"

Imaam Al-Qoertoebie rahiemehoellaa heeft gezegd:

Oftewel, hij neemt niemand als deelgenoot in zijn ''Oeloehieya'', en zo ook in Zijn Schepping en aanbidding. En wat bekend is in de wetgeving waarover Ahlou Soennah wal-Djamaa'ah het eens zijn is: Dat wanneer iemand in zo een toestand sterft (hij heeft Allah alleen aanbeden), dan zal hij het paradijs binnentreden. En degene die sterft, en hij heeft met Allah shirk gepleegd, hij zal het paradijs niet binnentreden, en hij zal geen Genade van Allah krijgen. Hij zal het Hellevuur binnentreden, en hij zal daar altijd verblijven, zonder ontbrekingen van de straf (dus de straf van het vuur kent geen pauze, maar het zal maar door blijven gaan.

Imaam an-Nawwawie rahiemehoellaa heeft gezegd:

Wat betreft de entree van Moeshriek in het Hellevuur, dan is dit algemeen. Hij zal (het vuur) binnengaan, en hij zal daar voor altijd verblijven. Er is geen verschil tussen een Christen of een Jood, en tussen de aanbidders van afgodsbeelden en de rest van de ongelovige. Er is ook geen verschil bij de mensen van waarheid tussen een doelbewuste Kafier en andere, en is ook geen verschil tussen iemand die het geloof van de islaam tegengaat, en degene die zichzelf toeschrijven aan de Islaam, maar hun oordeel is dat zij Kafiers zijn.

En wat betreft degene die sterft en hij heeft geen Shirk gepleegd, hij treedt het Paradijs binnen, zolang hij niet van de grote zondes heeft gepleegd. Als hij echter een van de grote zondes heeft gepleegd, dan valt hij onder de wil van Allah. Als Allah wil vergeeft Hij hem, dan zal hij het paradijs binnentreden, (en als Allah hem straft) zal hij het vuur binnengaan en er weer uitkomen om vervolgens het paradijs binnen te treden.


Bron: Fat7ul Majied Fie Sjar7 Kitaab at-Tawheed
Bron:
www.dekoran.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos