Betekenis La Ilaaha Illa Allaah.

Vraag:

Wat is het oordeel over de uitspraak van sommige mensen: Dat de betekenis ''La Ilaaha illa Allah'' is: Het eruitgaan van een slechte geloof in het hart (yaqeen) en dat er een oprechte geloof in het hart gaat over Allah, dat Hij (Allah) Degene is kan baten en schaden en degene die mensen opwekt en de mensen tot de Dood brengt, en niets anders kan schaden of baten, en dat Allah Degene is die kan schaden en baten ?

Antwoord:

Deze uitspraak is niet volledig, omdat het slechts een van de betekenissen is van '' La Ilaaha illa Allah'' en de echte betekenis ervan waarna de Boodschapper van Allah naar uitnodigde en waardoor de Moeshriekoen ongelovig zijn geworden is: Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah.

En de geleerden hebben de Tauwhied in drie categorieën gesplitst:
-Tauwhied Aroeboebieya
-Tauwhied Al-Oeloehieya
-Tauwhied Asma wa Sifaat (Namen en Eigenschappen)

Wat betreft Tauwhied Aroeboebieya daarvan is de betekenis dat Allah Degene is die (mensen, djins en alles wat er bestaat) heeft geschapen, en dat Hij de Koning (Heerser) is en hij De Regelaar is.

Wat betreft Tauwhied Al-Oeliehieya daarvan is de betekenis dat je alleen Allah aanbidt en daarnaast niemand anders.

Wat betreft Tauwhied Asma wa Sifaat daarvan is de betekenis dat je alleen Allah aanbidt met Zijn Schone Namen en Eigenschappen, en we bevestigen deze Namen en Eigenschappen, en het zijn echte Eigenschappen, zonder dat we de betekenis ervan gaan veranderen (Ta7rief), en zonder dat we de betekenis gaan ontkennen (Ta3tiel- de echte betekenis van Ta3tiel is, dat je zegt bijv over de Hand van Allah, ik laat de betekenis aan Allah over), en zonder de hoedanigheid ervan te bepalen (Takjief) en zonder het te vergelijken met Zijn Schepping (Tamthiel).

En sommige zeggen dat deze splitsing van de Tauwhied een innovatie is. Maar wij zeggen. De ''Noesoes'' (Koran & Soennah) volgend die te maken hebben met Tauwhied, daaruit hebben we deze splitsing gehaald. En het bewijs voor dit en het goedkeuring staat in de Koran. Zoals Allah Soebhaanahoe Wa Ta3aala heeft gezegd: (betekenis v/d vertaling)

Heb je degene die ongelovig zijn in onze tekenen............ . Zijn zij op de hoogte van het onwaarneembare of hebben zij een belofte bij Allah

En het antwoord hierop: Nee, Nee.

Daarom zei Allah de Verhevene: Nee, wij zullen opschrijven wat zij zeggen.

En sommige sprekers zeggen: Tauwhied is dat je gelooft dat Allah & Eacute;en is en daarnaast niemand met Hem. Hij is Éen is zijn Gedaante. Hij is Éen in zijn Eigenschappen en Zijn Schepsels lijken daar niet op. En dit is een verkorte uitleg.


Madjmoe3 Fatawaa wa Masaa-iel.

Shaych Mohammed bin Saleh Al-Oetheymien rahiemehoellaa.

Bron:
www.dekoran.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos