Het verbod op het aanroepen van anderen dan Allaah.

Allaah zegt:

Zij roepen slechts vrouwelijke afgoden naast Hem aan en zij roepen slechts de opstandige shaytaan aan. Allaah vervloekte hem en hij (shaytaan) zei: Ik zal van Uw dienaren zeker een bepaald gedeelte nemen.

Allaah zegt:

Zeg (oh Muhammad): Zullen wij anderen naast Allaah aanroepen die ons geen goed kunnen doen en geen schade kunnen aanrichten en keren wij op onze schreden terug nadat Allaah ons geleid heeft? Zoals degene die de shayateen hebben laten afdwalen in verwarring, zijn metgezellen roepen hem tot de leiding: Kom tot ons! Zeg: Voorwaar de leiding van Allaah is de enige leiding en wij zijn bevolen ons te onderwerpen aan de Heer der 'Aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah zegt:

Voorwaar, degenen die jullie naast Allaah aanroepen, zijn dienaren zoals jullie zelf. Roep hen maar aan en laat hen je antwoorden, als jullie waarachtig zijn.

Allaah zegt:

En degenen die jullie naast Hem (Allaah) aanroepen kunnen jou niet helpen, noch kunnen zij zichzelf helpen.

Allaah zegt:

En aanroep naast Allaah niets dat je niet van nut zal zijn, noch je zal schaden, maar als jullie dat toch doen, zullen jullie zeker een van de Dhaalimien zijn.

Allaah zegt:

Voor Hem is het woord der waarheid (niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allaah). En degenen die zij (polytheïsten en ongelovigen) aanroepen antwoord hen niet meer zoals degene die zijn beide handen uitstrekt naar water om het naar zijn mond te brengen, maar het bereikt zijn mond niet. En de smeekbeden van de ongelovigen zijn nutteloos.

Allaah zegt:

Degenen die zij naast Allaah aanroepen, hebben niets geschapen, maar zijn zelf geschapen. Ze zijn dood, niet levend; en zij weten niet wanneer zij opgewekt zullen worden.

Allaah zegt:

Dat is omdat Allaah de Waarheid is en wat zij (de polytheïsten) naast hem aanroepen valsheid is en waarlijk Allaah is de Verhevene, de Grootste.

Allaah zegt:

O mensheid! Een vergelijking wordt gemaakt, luister ernaar: Voorwaar degenen die jullie aanroepen naast Allaah, kunnen zelfs geen vlieg scheppen, zelfs niet als zij daarvoor bij elkaar zouden komen. En als de vlieg iets van hen zou wegritsen, hebben zij geen macht het van hem terug te pakken. Zwak is hij die er naar zoekt en de gezochte.

Allaah zegt:

En degene die een andere god naast Allaah aanroept (of aanbidt), waar hij geen bewijs voor heeft; zijn afrekening is bij zijn Heer. Waarlijk de ongelovigen zullen niet welslagen.

Allaah zegt:

Aanroep naast Allaah geen andere god, anders zul je tot diegenen behoren die gestraft worden.

Allaah zegt:

En aanroep geen andere ilaah naast Allaah: laa ilaaha illa Huwa.

Allaah zegt:

De gelijkenis van degenen die awliyaa naast Allaah nemen, is als een spin , maar het zwakste huis is die van de spin, als ze slechts wisten. Voorwaar Allaah weet wat zij naast Hem hebben aanroepen. Hij is de Almachtige, Alwijze.

Allaah zegt:

Dat is Allaah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (smeekgebed) niet kunnen verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij verwerpen dat jullie hen aanbaden. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende.

Allaah zegt:

En als jij hen vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: '' Allaah '' Zeg: vertel me dan, de dingen die jullie naast Allaah aanroepen, als Allaah voor mij een rampspoed wenst, kunnen zij dat dan van Hem wegnemen. Of als Hij (Allaah) barmhartigheid voor mij wenst, kunnen zij deze barmhartigheid van tegenhouden? '' Zeg: '' Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben.

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad, tegen de afgodendienaren): '' Denken jullie over al dat jullie naast Allaah aanroepen? Laat me dan zien, wat zij hebben geschapen van de aarde. Of hebben zij een aandeel (in de schepping) van de hemelen? Breng mij een boek (geopenbaard voor deze) of een overblijfsel van kennis (die jullie beweringen ondersteunt), als jullie waarachtig zijn! '' En wie is verder afgedwaald dan degene die aanroept naast Allaah, die hem tot de dag der opstanding niet zullen verhoren en zelfs niet bewust zijn van de aanroeping (voor hen). En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij voor hen vijanden worden en zullen zij hun aanbidding ontkennen.

Allaah zegt:

En de moskeeën zijn voor Allaah (alleen), aanroep dus niets naast Allaah.

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad): ''Ik aanroep alleen mijn Heer (Allaah alleen) en ik ken Hem geen deelgenoten toe.'' Zeg: '' Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen en niet om leiding te geven.''

Er zijn veel ayaat over deze kwestie. Op gezag van Nu'maan bin Basheer die zei dat de Boodschapper van Allaah zei: ''de smeekbede is aanbidding.'' Toen reciteerde hij:

En jullie Heer zei: '' Roep Mij aan, Ik zal jullie aanroep verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden zullen de hel binnengaan in vernedering.

Op gezag van 'Abdullaah Ibn Abbaas die zei dat hij achter de Boodschapper van Allaah reed, die tegen hem zei: Oh jongeman, ik zal jou wat woorden leren. Gedenk Allaah en Hij zal jou gedenken. Gedenk Allaah en je zult Hem als steun vinden wanneer je dat vraagt. Vraag aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp van Allaah. En weet als de naties samen zouden komen om jou van nut te zijn, zouden zij jou niet van nut kunnen zijn, behalve wat Allaah al voor jou had voorbeschikt. En als de naties samen zouden komen om jou schade toe te brengen, zouden zij jou geen schade kunnen toebrengen, behalve wat Allaah al had voorbeschikt voor jou. De pennen zijn opgeheven en de bladzijdes zijn opgedroogd.


Het boek genaamd Al-Qowl Al-Moefied fie Adilatit-Tawhied van Shaych Mohammed ibn 'Abdoel-Wahhaab al-Wassaabie, één van de grote studenten van Shaych Moqbil uit Jemen rahiemehoellaah.
Bron:
www.dekoran.net

1 reacties:

Anoniem zei

Djazaakum Allahu khayr.

Een reactie posten

Live duroos