De gehele Koran behandelt Tauwhied en Shirk.

De Nobele Geleerde Rabee`Ibn Haadie al-Madchalie (hafidhahoellaah) heeft gezegd:

“De gehele Koran gaat over:

- Tauwhied;

- En de rechten van Tauwhied;

- En zijn beloningen die door Tauwhied verkregen worden;

- En over de ernst van Shirk (afgoderij);

- Over mensen die Shirk begaan;

- En de bestraffing die ze daarvoor (shirk) krijgen.


…Dat komt omdat de Koran het volgende omvat:

  1. Informatie over Allaah en Zijn Namen en Eigenschappen. Dit is de Tauwhied van kennis en informatie (at-tauwhiedoel `ilmie al khabarie).
  2. Een uitnodiging om Hem alleen te aanbidden en geen partners toe te schrijven in de aanbidding naar Hem (Allaah). En hetgeen verwerpen wat naast Hem aanbeden wordt. Dit is de Tauwhied van de Intentie (at-tauwhiedoel iraadie at-Talabie).
  3. Geboden en verboden en een bevel om gehoorzaam aan Hem te zijn. Dit is van de rechten van Tauwhied en is een voltooiing ervan.
  4. Informatie betreffende de eer die Hij aan de mensen van Tauwhied geeft, en de gunsten die Hij hen toekent in deze wereld en het Hiernamaals. Dus dit is de beloning van Tauwhied.
  5. Informatie betreffende Shirk, en de bestrafffing die hij nederzendt op de mensen in deze wereld. En, de zware bestraffing die ze krijgen in het Hiernamaals. Dus dit is de bestraffing voor diegene die de Tauwhied verwerpen.
Engelse Bron: www.salafipublications.com
Vertaald door: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos