Het (slecht) spreken over Shaych al-Islaam Mohammed bin `Abd al-Wahhaab.

door Shaych Saalih al-Fauwzaan

Vraag: Wat is uw mening met betrekking tot degene die de werken van de Iemaam, de Moedjaddid (vernieuwer van de religie), Mohammad ibn ‘Abdoel-Wahhaab in Fiqh en ‘Aqiedah beschrijft en zegt: “Er zit veel herhaling in”?

Antwoord: Deze persoon kan zich in één van de volgende twee situaties bevinden; of hij is een onwetende die dit niet bestudeerd heeft en hier niks over weet. Wat het voor hem verplicht maakt om, eer hij een oordeel geeft over iets, dat hij dit eerst bestudeert en kennis hierover opdoet. Dus moet hij geen oordeel geven over dit [de boeken van de Iemaam] terwijl hij onwetend is.

De tweede situatie is dat hij wat dwaling met zich meedraagt, en deze boeken weerleggen zijn dwaling. Dus is het duidelijk dat hij ziek is en dat hij de genezing haat. Hierbij vragen wij Allah om Zijn leiding en adviseren wij hem om deze boeken nauwkeurig te lezen en vragen te stellen over datgene wat hij moeilijk vindt.

Silsilatoe sharhi-Rasaa'il, Sittatoe Mawaadi' minas-Sierah blz.66. druk 1427 Daar al-Iemaam Ahmed

bron: www.dekoran.net

Live duroos