De superioriteit van Tauwhied.

De superioriteit van Tauwhied en wat het aan zonden verwijdert.

Allaah de Meest Verhevene zegt:

“Het zijn degenen die geloven (in de Eenheid van Allaah en niets en niemand behalve alleen Hem aanbidden) en hun geloof niet verwarren met Zhoelm (onrecht, door bijv. het aanbidden van anderen naast Allaah), voor hen (alleen) is er veiligheid, en zij zijn van degenen die geleid zijn.”[1]

Overgeleverd door Oebadah bin As-Samit (radiallaahoe 'anhoe) dat Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Degene die waarachtig getuigt dat er niets en niemand aanbiddenswaardig is behalve Allaah alleen, Degene zonder (gelijke of) partner, en dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is, en dat Iesaa (Jezus) de dienaar van Allaah is, Zijn Boodschapper, en Zijn Woord die Hij naar Maryam (Maria) wierp en een ziel (gecreëerd) door Hem, en dat het paradijs en het Hellevuur realiteiten zijn, dan zal Allaah hem toelaten tot het Paradijs, wat zijn daden ook mogen zijn.”[2]

‘Utbaan (radiallaahoe 'anhoe) leverde over dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Voorwaar, Allaah heeft voor het Hellevuur verboden, degene die waarachtig getuigt: ‘Er is niets en niemand aanbiddenswaardig behalve Allaah’, daarbij niets anders zoekende behalve Allaah’s Gezicht (het zien van Allaah’s Gezicht als de beloning).”[3]

Aboe Said Al-Khoedrie (radiallaahoe 'anhoe) leverde over dat Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Moesaa (Mozes) (‘alayhie sallem) heeft gezegd: ‘O mijn Rabb, leer mij iets waarmee ik U kan gedenken en smeekbeden tot U kan verrichten.’ Allaah antwoordde: ‘Zeg, O Moesaa, Lé iléhé il Allaah.’ Moesaa zei: ‘O mijn Rabb, al Uw dienaren zeggen deze woorden.’ Allaah zei: ‘O Moesaa, al zouden de zeven Hemelen en alles wat zij bevatten behalve Mij (Ghayrie)[4] samen met de zeven aarden, allemaal op de ene kant van een weegschaal gelegd zouden worden en Lé iléhé il Allaah op de andere kant, dan zou de laatste alsnog zwaarder wegen dan hen.’” [5]

At-Tirmidie levert over van Anas (radiallaahoe 'anhoe), dat hij Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) hoorde zeggen:


“Allaah de Meest Verhevene zegt: ‘O zoon van Adam, (al) zou je bij Mij komen met de wereld vol met zonden, en Mij ontmoeten zonder Mij deelgenoten toe te kennen (Shirk), dan zou ik naar jou toekomen met een vergelijkbare hoeveelheid Genade.’”

Bron: Kitaab at-Tawhied, hoofdstuk 2
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Soerah Al-An’am 6:82.
[2] Sahieh Al-Boechaarie, hadieth nummer 3252.
[3] Sahieh Al-Boechaarie en Sahieh Moslim.
[4] Deze uitdrukking (Ghayrie) betekent de uitzondering van hetgeen dat in de Hemelen is. Maar men moet het niet verkeerd begrijpen dat Allaah in de Hemelen of in de aarde zelf is, omdat Hij zichzelf heeft omschreven in de Qor’aan als, de Allerhoogste en boven alles, zoals in (2:255), (20:5), (25:59) en op vele andere plaatsen in Zijn Boek. Voorwaar de uitspraak (zelf) is een bewijs het ondenkbaar is dat Allaah zich in de creatie bevindt. (Voor een gedetailleerde uitleg moet men ‘Fath-ul-Mazjied Sharh Kitab-oet-Tawhied’ lezen.)
[5] De hadieth is overgeleverd door Ibn Hibbaan, en Al-Haakiem verklaarde hem Sahieh.


Bron: http://www.sincerehearts.nl/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos