Da'wah naar Tauwhied.

Da’wah door Ash-Shaykh Abd Al-Aziez ibn Abdallaah ibn Baaz rahiemehoellaa.

De schaykh zegt: Hayyaaka Allaah (Moge Allaah jou zegenen).

Uit welk land (kom jij vandaan)?

Broeder zegt: Nepal.

De schaykh zegt: Moge Allaah jou zegenen.

Goed. De Islaam is de religie van Allaah. Het is de waarheid, waaraan geen twijfel is. Degene die erop standvastig is, voor hem is het paradijs. En degene die sterft op iets anders, voor hem is het Vuur.

De leiding naar de Islaam is een grote zegening. De grootse zegening, en beste zegening is de leiding naar de Islaam.

Zeg: ‘Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah.

De betekenis hiervan, is dat je getuigt dat Allaah de ware Ma’boed (Aanbedene) is, dit is de betekenis.

De betekenis is dat je getuigt dat Allaah –die boven de hemel is, boven de Troon- je getuigt dat Hij jouw Ma’boed en jou Ilaah is. En dat al hetgeen de mensen naast Allaah aanbidden, van beelden, bomen, stenen, of profeten, allemaal Baatil (vals) is.

De aanbidding is het recht van Allaah alleen. Hij die boven de hemel, boven de Troon is, Soebhaanahoe Wa Ta’ala. Onze Heer, aan Hem behoort het gebed, het vasten, de du’aa, angst, hoop dit allemaal voor Allaah alleen.

Zoals Allaah Ta’ala zei: En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een ander dan Hem…

En Allaah Soebhaanahoe zei: En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.

En dit is de betekenis van: ‘Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. De betekenis is. Ik getuig dat er geen Ma’boed (Aanbedene) met Haqq is, behalve Allaah.

En je getuigt dat Mohammed, de zoon van Abdallaah, de zoon van Abd Al-mottalib de Haashimie, de Arabier, de Makkaan, dat hij de Boodschapper is van Allaah.

En hij is de laatste van de Profeten. Hij is de Boodschapper van Allaah, en de laatste van de Profeten, er is na hem geen Profeet!

Bron;
http://www.dailymotion.com/relevance...tawhied_family

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos